U bent hier: Home / Diensten / BOA’s

BOA’s

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s).

De rol van de buitengewoon opsporingsambtenaar is de laatste jaren steeds groter geworden.

In steeds meer gemeenten zien zij toe op lokale orde en veiligheid. Hiermee heeft de gemeente een direct instrument in handen voor sturing op leefbaarheid en veiligheid. Binnen hun bevoegdheden mogen de BOA’s identiteiten controleren, personen aanhouden, proces-verbaal opmaken en boetes uitschrijven.

BOA’s worden opgeleid in een afgebakend vakgebied. Hierdoor kunnen zij deskundig zijn op gebieden waarop de politie dat niet is. Daarnaast fungeren zij als aanspreekpunt in een wijk of stad.

Onder de bevoegdheden van de BOA vallen o.a. het handhaven van parkeerbeleid, handhaving van de Wet Mulder, de Algemene Wet bestuursrecht of de Algemene Plaatselijke Verordening, maar bijvoorbeeld ook de controle op de naleving van de Drank- en Horecawet.

Op de meeste projecten werken de BOA’s van Bureau Blauw samen met politie en andere wetshandhavers. Bureau Blauw stimuleert deze samenwerking omdat deze essentieel is voor o.a. het uitwisselen van informatie.

Onze BOA’s kennen hun bevoegdheden, zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en zijn desgewenst in het bezit van een RTGB-certificaat (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing voor BOA’s). Ze zijn betrouwbaar en bekwaam.

De BOA’s van Bureau Blauw leveren een grote bijdrage aan het veiliger en leefbaarder maken van een stad of gemeente.

This is Sliced Diazo Plone Theme